ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ
A06