ΕΚΘΕΜΑΤΑ

3D printing and digital fabrication
5G
ACCELERATORS
Additive manufacturing
Agri - tech
Alternative energy systems
Artificial Intelligence (AI)
Augmented Reality & Virtual Reality (AR/VR)
Autonomous vehicles
BIO - TECH
Biotech - digital biology
Blockchain
Clean - tech
Clima - tech
Creative Industries
Data science
DEEP - TECH
Digital health
Digital Platforms
Edu - tech
e-Mobility
ENERGY - CLIMATE
ENTERTAINMENT - EDUCATION - CULTURE
FIN - TECH
Fin -Tech
Food - tech
FOOD & AGRI - TECH
GAMING
Genomics
HEALTH - TECH
INCUBATORS
Insur - tech
Internet of Things (IoT)
MATERIALS
Materials science
Media literacy
Medical Devices
Networks and computing systems
Operators
Payments
Primary sector as integrator
Renewable energy systems
Robotics
SERVICE PROVIDERS
Smart Cities
Systems security
Travel - tech
VENTURE CAPITALS
Διεθνείς Συμμετοχές
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Προϊόντα & λύσεις τεχνολογίας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΧΗΜΙΚΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:03


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:17


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C28


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D05


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:06


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C20


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:D05


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:D08


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C20


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:1000


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C20


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:01


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:37


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:D20


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:09


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D09


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C20


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D11


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C08a


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C20


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:D21


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:D07


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D03


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:A21


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:28


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D17


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C18


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:A11


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:24


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:21


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:A24


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B10


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:D06


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:D02


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:25


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:A18


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:A05


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:34


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:A17


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B10


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D15


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B16


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B02


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:NO STAND-SPONSOR, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:NO STAND-SPONSOR


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:A20


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:27


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:38


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D08


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:D03


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C08d


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B24


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B16


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:35


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:A1


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:16


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:04


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C14


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:41


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:39


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:A16


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C08e


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:20


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B02


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:42


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:13


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B18


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:A15


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:D18


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:10


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C18A


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:A25


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B20


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D12


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B28


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:A18


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C20


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D06


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:05


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B16


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:29


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:A04


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:11


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C20


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:22


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:18


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:D16


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:02


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C16


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C26


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:23


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C28


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C28


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:A19


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C28


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B22


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:C19


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:C19


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:C02


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:19


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:40


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:12


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D13


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:A10


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:14


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B10


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:36


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B22


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C20


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:C20


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B06


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B10


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:A08


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C08b


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:C22


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B15


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B18


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B17


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B21


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B12


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B19


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B13


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B20


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B14


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C12


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B32


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:C1


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:15


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B10


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:31


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B29


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B28


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:A08


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B10


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C08c


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:A23


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B32


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:26


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B10


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D04


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:A01


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:C2


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:NO STAND-SPONSOR, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:NO STAND-SPONSOR


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:06


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D18


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B10


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:C04


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:B04


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B30


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:A03


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:08


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 | Stand:D13


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D07


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:1000


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:D02


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:B27


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:33


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ | Stand:07

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 07 ΙΣΟΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12 ΙΣΟΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 ΙΣΟΓΕΙΟ